Verkiezingsprogramma

Socialistisch beleid

* Oprichting van de “Communes” (wijkraden met eigen budget enbevoegdheden).

* Burgerparticipatie bij de beslissingen van de gemeente.

* Sociaal Beleid gericht op het voorkomen en bestrijden van sociale achterstand, armoede, uitsluiting, isolement en discriminatie.

* Oprichten van de “wijkmoeders/vaders”.  Gericht op het bevorderen van het kinderwelzijn en leefbaarheid in de wijken.

* Beleid gericht op de integratie van alle bevolkingsgroepen in alle aspecten van het sociaal leven.

* Gemeentelijke Sociale Dienst op humanistische wijze laten werken en niet de mens als nummer.

* Stimuleren van de burgerparticipatie van immigranten en asielzoekers.

* Invoeren van de wijk maatschappelijkwerker in samenwerking met de Sociale Wijkteams.

* De gemeente werkt aan de invoering van de nieuwe WMO, rekening houdend met een optimale uitvoering van huishoudelijk ondersteuning en persoonsgebonden budget.

* De gemeente voert uit een actief beleid over inkomenssteun via de  bijzondere bijstand.

* Invoeren van de Sociale Boerderijen en Fabrieken in beheer van de gemeente.

* Invoeren van de “Basiswinkels” met gesubsidieerd voedsel uit een basispakket bestemd voor bewoners met een klein budget.

* Ondersteuning van de buurthuizen, voedselbank, kringloop en Resto van Harte Alkmaar.

* Behoudt van gratis fietsenstalling.

* Geen bezuinigingen op sport.

* Bevorderen van de samenwerking met Curacao, Aruba, Bonaire, Suriname en Indonesië. Maar ook met Turkije en Marokko.* Internationale samenwerking bevorderen met steden uitSocialistische landen zoals, Cuba, Venezuela, China.

Algemeen

* Geen tweerichtingsverkeer Wagenweg/Bierkade om veiligheid van fietsers te waarborgen.

* Prostitutie kan verplaatst worden van de Achterdam naar de rand van de stad als de veiligheid van bezoekers en prostituees geborgd kan worden.

* Aandacht voor het toenemend vliegtuig lawaai boven Alkmaar en hoe dit te voorkomen.

Bestuur

* Het einde van de Regie Gemeente.

* Het einde van de privatisering/afstoten van gemeentelijke diensten.

* Democratisering door een gekozen Burgemeester.

* Het invoeren van een referendum bij beslissingen van groot maatschappelijk impact.

* Integratie van gemeente, provinciale en landelijke politiek.

Communicatie

* Een bijdrage leveren aan de bevordering van de vrijheid van meningsuiting in de gemeente Alkmaar.

* Een bijdrage leveren aan de bestrijding van de achterkamertjes politiek in de gemeente.

* Communicatie en voorlichtingsbeleid in samenwerking met de plaatselijke media.

* Kern van het voorlichtingsbeleid van de gemeente moet het sociaal beleid van de gemeente zijn.

* De gemeente bevordert de voorlichting omtrent de gemeente-raad en de politiek.

Dierenwelzijn

* Hier bevordert de gemeente de burgerparticipatie om knel-punten te belichten.

Economie

* Middenstand en toerisme centraal plaatsen in de economie van de Stad.

* Actieve opstelling van de gemeente om leegstand van de winkelpanden te voorkomen.

* Onderzoek van de gemeente naar de redenen van leegstand van de winkelpanden in het centrum van de stad.

* Een gemeentelijke inkoopbeleid waarvan de lokale economie zoveel mogelijk profiteert.

Financiën en werkgelegenheid

* De gemeentelijke financiën ondergeschikt maken aan het Sociaal Beleid. De gemeentebegroting wordt het belangrijkste sociaal instrument door aan het Sociaal Beleid prioriteit te geven in de gemeentebegroting.

* Opnemen van werkgelegenheidsprojecten in de gemeentelijke begroting.

* De gemeente bevordert het stage lopen binnen zijn afdelingen en die van trainees (afgestudeerden).

* Gemeentelijke Belastingen zo laag mogelijk houden en een actief kwijtscheldingsbeleid voor lage inkomens handhaven.

* Toeristen belasting blijven innen.

Jongeren

* Beleid uitstippelen in samenwerking met de plaatselijke scholen (scholieren participatie).

Kleine kernen beleid

* Behoud van voorzieningen in Graft de Rijp en de Schermer.

*Op beperkte schaal nieuwbouw toestaan.

Kunst en cultuur

* Kunst en Cultuur tot bloei te laten komen door burgerparticipatie.

* De cultuur van het dansen integreren in het cultuurbeleid.

* Stimuleren van dans en cultuur uit andere landen.

* Bevorderen van uitingen van de Nederlandse cultuur.

Milieu en groenbeleid

* Leefbaarheid door burgerparticipatie in het groenbeleid en milieubeleid.

* Lijst Leal neemt de Natuur en Milieupunten van de StichtingANIMO (Stichting Alkmaarse Natuur en Milieu Organisaties) als de zijne.

Ouderenbeleid

* Beleid uitstippelen in samenwerking met de Ouderenpartij en andere ouderen organisaties.

* Geen bezuinigingen op rolstoel- en servicetaxi.

* Alle bestaande verzorgingstehuizen moeten behouden blijven

Veiligheid

* Veiligheid en preventie door de Communes, Politie en Burgernet te laten samenwerken.* Veiligheid bevorderen door meer stadtoezichthouders en cameratoezicht.

Woonbeleid

* Nadruk op bouw van sociale woningen in samenwerking met de Woningbouwverenigingen.

* Gemeente betaalt mee om leegstaande kantoorruimte om te bouwen tot woningen.

* Meer goedkope huurwoningen bouwen en minder koopwoningen.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now